Automatické karuselové dveře dvoukřídlé Besam Uniturn

Automatické dvoukřídlé otáčivé dveře mají největší plochu oddílů vzhledem k průměru otáčivých dveří.
Tvar systému UniTurn umožňuje montáž řady bezpečnostních zařízení jak ve vodorovné tak ve svislé rovině. 

Řada UniTurn představuje optimální řešení

Jestliže se snažíte vyřešit problém s usnadněním přístupu pěším osobám s nákupními vozíky i bez nich při současném
zachování protiprůvanové bariéry, nabízí se použití automatických otáčivých dveří. Toto je však pouze jeden krok
správným směrem. Aby se dosáhlo vysoké průchodnosti při zachování bezpečnosti, jsou správnou volbou
dvoukřídlé otáčivé dveře.

Optimálním řešením je řada UniTurn. Automatické dvoukřídlé otáčivé dveře mají největší plochu
oddílů vzhledem k průměru otáčivých dveří. Tvar systému UniTurn umožňuje montáž řady bezpečnostních zařízení jak
ve vodorovné tak ve svislé rovině. Velká plocha oddílů také umožňuje, aby bezpečnostní zařízení měla co nejdelší dosah, aniž by přitom omezovala plynulost průchodu. Pro řadu UniTurn je nyní k dispozici jedinečná varianta s automatickými posuvnými dveřmi uprostřed jednotky, což nabízí ještě větší flexibilitu dveří. Při otevření umožňují tyto dveře stejnou šířku otevření, jakou má průchozí otvor vnějšího válce.

Globální všestrannost

Řada Besam UniTurn je všestranná, dostupná s různými průměry a k dispozici s otáčením ve směru nebo proti
směru hodinových ručiček. Díky této všestrannosti je systém UniTurn nainstalován v tisících vchodů na celém světě.
Systém UniTurn přinesl velké výhody na letištích, v nemocnicích, hotelech, bankách, úřadech a velkoprodejnách, kde
rychle vyřešil problém vysoké frekventovanosti, zejména při pohybu zákazníků s nákupními nebo invalidními vozíky či
bez nich při zachování účinné protiprůvanové bariéry.

 

Řídicí systém CDC

Jedinečné konstrukční provedení, které zajišťuje
-- Nejnižší náklady na provoz a údržbu.
-- Nejvyšší bezpečnost.
-- Nejlepší dostupnost.
Při montáži
-- Automatická kontrola systému.
-- Rychlé a bezpečné nastavení všech bezpečnostních zón a rychlostí pohybu.
-- Zkrácená doba montáže.
Během provozu
-- Přístupové kódy k programovému voliči.
-- Vzdálený přístup.
-- Vlastní kontrola bezpečnostních systémů.
-- Režimy/funkce programovatelné v reálném čase.
-- Automatická indikace servisních intervalů.
-- Měření výkonu.
-- Ovládání klimatizace.
-- Zkrácené dráhy při zastavení.
Při údržbě
-- Automatické vyvolání protokolu zobrazujícího 600 posledních událostí/chyb.
-- Automatická diagnostika.
-- Připojení k Servisnímu středisku Besam prostřednictvím telefonu/modemu.
-- Snadný přístup prostřednictvím programového voliče nebo stan-dardního počítačového terminálu.
-- Dálkové vyhledávání závad.
-- Minimální doba prostoje.

 

Technické údaje a katalog

Naše produkty
Uvod-dvoukridle
mnuItemLink