Automatické karuselové dveře Besam

Tam, kde je prioritou prostředí interiéru, jsou otočné dveře nejlepším řešením. Otočné dveře Besam, vybavené špičkovými bezpečnostními snímači, se dodávají v modelech se 2, 3 nebo 4 křídly,
mají působivý vzhled a efektivně oddělují vnitřní a venkovní klima, čímž snižují energetické ztráty.

Automatické karuselové dveře dvoukřídlé Besam Uniturn

Automatické karuselové dveře 3 - 4 křídlé RD3, RD4

Automatické karuselové dveře s kontrolovaným vstupem

Naše produkty

Otáčivé dveře Besam se systémem kontroly vstupu jsou odpovědí na mnoho protichůdných požadavků: aby dveře byly používané, ale zamčené, nebo aby byly dveře používané a zároveň nebylo omezeno ovládání klimatizace nebo nedocházelo ke ztrátám na klimatizovaném prostředí nebo energiích.

 

Troj nebo čtyřkřídlé kompaktní otáčivé dveře RD3/RD4 značky Besam umožňují udržovat příjemné vnitřní klima a současně ušetřit náklady na energii. Dveře RD3/RD4 kombinují výhody a komfort otáčivých dveří pro vnitřní prostředí s bezpečností a zabezpečením automatických dveří.

 

Automatické dvoukřídlé otáčivé dveře mají největší plochu oddílů vzhledem
k průměru otáčivých dveří. Tvar systému UniTurn umožňuje montáž řady bezpečnostních zařízení jak ve vodorovné tak ve svislé rovině.

 

Uvod-dvoukridle
RozdeleniDvoukridle
RD3-4
RD3-4A
mnuItemSel
mnuItemLink
mnuItemSel
mnuItemLink
mnuItemLink
mnuItemSel